Hansson & Co

Kostnadseffektiva lösningar inom geoteknik och geokonstruktion.

Våra tjänster

Om oss

På Hansson & Co vet vi att när det kommer till geoteknik och geokonstruktion så är det viktigt att göra rätt från början och vi kan hjälpa dig att göra det till rätt pris.

I sina uppdrag jobbar Hansson & Co alltid på att hitta optimerade lösningar som är kostnadseffektiva och enkla att bygga, oavsett om uppdraget avser grundförstärkning av villa hos privatperson eller projektering av grundläggning eller sponter till stora byggnationer.

Hansson & Co har sitt säte i Stockholm men är verksamt i hela landet och har erfarenhet av de olika geologierna. Vi har också samarbetspartners över hela landet för att kunna erbjuda den vassaste rådgivningen och de mest kostnadseffektiva lösningarna inom geoteknik, geokonstruktion och grundläggning.

Ett urval av våra tjänster

Underlag och utredning

  • Markundersökningar och utvärdering av undersökningen
  • Förslag på grundläggningsmetod
  • Sättningar

Projektering

  • Beräkning och dimensionering av plattor, pålar, spont, stödmurar, geonät med mera
  • Mark- och grundförstärkning samt lyft av byggnader med geopolymer
  • Utlåtanden från sakkunnig
  • Teknisk expertis vid tvister

Vi hjälper dig med

N

Geoteknisk undersökning

N

Geoteknisk utredning

N

Grundförstärkning & lyft

N

Pålning

N

Sättningar

N

Spont

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi