Om

Andreas Hansson är utbildad Civil Ingenjör från KTH med fokus på jord, betong, stål och samverkan däremellan.

Andreas arbetade under några års tid som konsult på Ramböll, ett av storkonsultbolagen i byggbranschen, för att därefter arbeta som teknisk specialist på Hercules, ett av nordens största grundläggningsföretag.

Andreas blev teknik- och marknadschef på Hercules men bestämde sig så småningom för att starta egen firma för att kunna ha ett större kundfokus och på ett enklare sätt kunna kombinera arbete med familjelivet med två små barn.

Andreas fokuserar i sina uppdrag alltid på att hitta optimerade lösningar som är kostnadseffektiva och enkla att bygga, oavsett om uppdraget avser grundförstärkning av villa hos privatperson eller projektering av grundläggning eller sponter till stora byggnationer.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi