Tjänster

När det kommer till geoteknik och geokonstruktion så är det viktigt och kostnadseffektivt att göra rätt från början, då en grund som inte håller måste repareras och i värsta fall kan vara problematisk ur en säkerhetsynpunkt.

Oavsett om kunden är en privatperson som behöver grundförstärka sin villa, en fastighetsägare som har sättningsskador på ett flerfamiljshus eller en stor entreprenör som behöver expertis inom grundläggning och stödkonstruktioner, så ser vi till att lösningen som kunden eftersträvar kan utföras enkelt, säkert, kostnadseffektivt och i enlighet med gällande normer och regler.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi