Vad är geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning behöver man utföra för att få en bra och kostnadseffektiv grundläggning. Genom att ta reda på vilken typ av jord kan man ta beslut om vilken grundläggningsmetod som passar just ditt projekt bäst.

En geoteknisk undersökning, även kallat sondering, innebär att man borrar och/eller tar prover i jorden. Proverna skickas sedan på analys och vi utvärderar därefter informationen och upprättar beskrivningar för vidare projektering. Om du önskar geoteknisk undersökning så skicka med en exakt adress samt ritning där det framgår var ni tänkt bygga.

Vi tillhandahåller genom våra samarbetspartners samtliga vanliga sonderingsmetoder.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi