Vad är geoteknisk utredning och utlåtande

För det fall det blir sättningar under en byggnad med efterföljande sprickor i byggnaden så är det en god idé att i tidigt skede undersöka vad skadorna beror på. Då krävs en geoteknisk utredning. Det gäller dock att välja utredande konsult noggrant då dessa utredningar kan bli mycket dyra. Det är viktigt att konsulten kan sätta fingret på vad orsakerna är utan att behöva undersöka hur mycket som helst.

En grundläggningsutredning innebär att sprickor och sättningsskador dokumenteras. Helst bör även en geoteknisk undersökning utföras. Utifrån resultatet kan man dra slutsatser vilka orsaker som skapat sprickorna och sättningsskadorna.

Om ens byggnad, spont mm råkat ut för oönskade rörelser med skador som följd kan ett utlåtande från en sakkunnig behövas. Utlåtandet kring vad som orsakad skadan kan till exempel behövas till försäkringsbolag eller vid rättstvister. Vid rättstvister kan det också vara intressant att resonera om sannolikhet att få rätt i sak och motpartens argumentation och dokumentation vilket Hansson & Co kan hjälpa dig med.

Hansson & Co har erfarenhet av och hjälper dig gärna med dessa eller liknande utredningar och utlåtande inom geoteknik och geokonstruktion.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi