Vad är pålning

Pålning innebär att man att man slår eller borrar stål betong eller trä ner i marken och på dessa ställs sedan en speciellt anpassad bottenplatta och hus. Pålning används när det är mjuk jord och det finns risk för sättningar om jorden belastas utan förstärkt grundläggning.

Det finns dock många frågor som måste besvaras innan man kan besluta sig för pålning av grund, till exempel vilken påltyp man ska välja, vilket installationstyp, optimal bärförmåga och så vidare. För att pålning ska kunna utföras kostnadseffektivt krävs det erfarenhet av pålval och dimensionering av både pålen och betongplattan. Den erfarenheten finns på Hansson & Co.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi