Vad är sättningar

Sättningar kan uppstå om jord belastas med mer än den från början är avsedd för och innebär i generella ordalag att det uppstår sprickor eller ojämnheter i ett hus på grund av att marken sjunker eller på annat sätt rör sig.

Sättningar kan avhjälpas med kompensationsgrundläggning, vilket innebär att man gräver bort en del av jorden och ersätter den med lättare material. På så sätt avlastar man jorden så att markytan håller för den nya belastningen, vanligen genom att använda skumglas, lättklinker eller cellplast. Beroende på hur sättningar kan utvecklas kan det kräva olika mycket lättfyllning på olika ställen.

Hansson & Co hjälper med rådgivning avseende tillämpliga grundläggningsmetoder och utför beräkningar, dimensionering samt ritningar för att förebygga sättningar.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi