Villor och småhus

Det kan vara svårt för privatpersoner att hitta geotekniker som kan hjälpa till med till exempel geoteknisk undersökning till bygglov, sättningar i småhus eller grundförstärkning av villa.

Hansson & Co har valt att arbeta mycket med denna typ av uppdrag eftersom den kräver ett annat fokus jämfört med större projekt. Ofta är beställaren mindre kunnig och det är desto viktigare att kunna förklara förutsättningar, metod och kunna ge en kostnadseffektiv hjälp. Helt enkelt jobba enklare för mindre instoppade resurser, utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet.

Hansson & Co kan hjälpa villaägare och privatpersoner med bland annat geotekniska undersökningar, skriva geotekniska PM, dimensionera pålar, bottenplattor med mera.

Frågor? Skicka in dina uppgifter så återkommer vi